Background
FLS
 • Facebook FLS
 • Twitter FLS
 • Youtube FLS
 • Instagram FLS

 • Progrés

  Equips inscrits

  33

 • Participants inscrits

  377

 • Repte econòmic global

  25.793€

  Recaptació global assolida

  25.872€

Termes i condicions

La formalització de la inscripció a l’AIDS WORLD CYCLING (“AWC”) exigeix que s’acceptin les normes i condicions següents:

• Esdeveniment: L’AWC és una marató de 12h d’indoor cycling composada per 12 sessions contínues. S’hi pot participar individualment o per equips d’entre 3 i 12 persones que ocupen la bicicleta per torns.

• Organització: La Fundació Lluita contra la Sida és la promotora de l’AWC i compta amb la col•laboració de proveïdors externs en la seva organització tècnica.

1. L’AWC està promoguda per la Fundació Lluita contra la Sida, organització sense ànim de lucre dedicada a l’assistència, recerca i docència en el camp del VIH/sida. Va ser fundada el 1992 pel Dr. Bonaventura Clotet a partir de la Unitat VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, amb CIF G-60182821 i número 667 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

2. La formalització de la inscripció comporta l’acceptació d'aquests Termes i Condicions i la de les normes del reglament esportiu de l’AWC.

3. L’objectiu de l’AWC és recaptar fons per als projectes de recerca de la Fundació Lluita contra la Sida. És condició indispensable per poder participar a l’AWC que cada Equip realitzi una aportació mínima de 300€ i que cada participant individual recapti un mínim de 25€ per sessió en què participi, que seran recaptats en forma de donatius per a la Fundació Lluita contra la Sida a través d’una plataforma online de crowdfunding (la PÀGINA D’EQUIP o PÀGINA DEL PARTICIPANT) que l’organització facilitarà a cada equip i participant en el moment de la inscripció. Totes les persones que realitzin una donació a través de la plataforma online podran desgravar la seva aportació a la declaració de la renda, el 75% del donatiu fins a 150€ i el 30% a partir d’aquesta quantitat (sense que pugui excedir el 10 % de la base liquidable de la persona contribuent). En cas d’aportacions d’empreses, la desgravació serà del 35 % (sense que pugui excedir el 10 % de la base imposable).

4. El termini establert per assolir l’objectiu mínim de recaptació de fons finalitza el dia 12 de febrer de 2017, a les 12h. En aquest moment quedaran desactivades les plataformes de crowdfunding i, en cas que no s’hagi assolit la recaptació mínima (veure punt anterior), la diferència serà carregada al número de targeta que el capità de l’equip o el participant individual haurà facilitat a l’organització en el moment de la inscripció.

5. Tot i que existeixi un repte econòmic mínim per participants i per equips, aquests poden marcar-se l’objectiu de recaptació que vulguin, El fet de no assolir l’objectiu fixat no té cap conseqüència: només s’efectuarà càrrec a la targeta proporcionada en el moment de la inscripció en cas de no haver arribat a l’aportació mínima.

6. Les donacions promogudes i rebudes a través de les plataformes de crowdfunding de cada equip i participant, no són reemborsables ni transferibles. Per tant, les donacions que es realitzin a favor de la Fundació Lluita contra la Sida i que, al seu torn, contribueixin a la recaptació d’un Equip o participant, són irrevocables i no estan condicionades al fet que es compleixi l’objectiu de recaptació.

7. Tots els participants han de tenir un mínim de 16 anys (o fer-los durant el 2016).

8. Tots els participants garanteixen que les dades personals facilitades al web aidsworldcycling.com són verídiques i es fan responsables de comunicar a la Fundació Lluita contra la Sida qualsevol modificació d’aquestes, reservant-se la Fundació el dret d’excloure de l’AWC aquells participants que hagin subministrat dades falses.

9. La formalització de la inscripció comporta l’enviament periòdic d’informació sobre l’AWC: tots els participants rebran correus electrònics amb notícies sobre novetats de l’AWC.

10. Les activitats promogudes per assolir la recaptació de fons mínima per participar a l’AWC es realitzaran en nom i sota l’única responsabilitat de les persones o organització que les emprenguin. En conseqüència, la Fundació Lluita contra la Sida no es fa responsable de cap perjudici, reclamació, dany o pèrdua com a resultat d’aquestes activitats.

11. Tots els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que puguin dificultar la seva participació en l’AWC, i exoneren l’Organització de qualsevol responsabilitat davant de problemes derivats del seu estat de salut.

12. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir les persones que hi participin.

13. La Fundació Lluita contra la Sida es reserva el dret de cancel•lar, ajornar, suspendre o endarrerir l’AWC com a resposta en cas de força major o cas fortuït.

14. L’Organització es reserva el dret a retirar un Equip o un Participant abans de l’AWC o durant el seu transcurs si no compleix amb les normes i condicions expressades en aquests termes i condicions, i en el reglament esportiu de l’AWC.

15. Les imatges i materials recollits per l’Organització durant l’AWC podran ser utilitzats per la Fundació Lluita contra la Sida en materials promocionals futurs. Així mateix, tots els participants accepten que la Fundació Lluita contra la Sida capti, reprodueixi i comuniqui, públicament i sense cap cost, la seva imatge personal durant l’AWC.

16. Les dades personals i de contacte proporcionades pels participants individuals o pel capità i altres membres dels equips seran introduïdes a la base de dades de la Fundació Lluita contra la Sida anomenada BDGAFLS. La Fundació farà servir les dades per a gestionar la vostra participació a l’AWC, per a posar-se en contacte amb els participants en relació a aspectes de l’AWC i, a posteriori, per a altres finalitats promocionals. En tot cas, els participants tindran sempre el dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per exercir els anteriors drets podeu dirigir-vos a Fundació Lluita contra la Sida a l’adreça de postal següent: Ctra. de Canyet s/n (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal), 08916 Badalona. Amb l’acceptació d’aquestes condicions, autoritzeu a què La Fundació pugui cedir les dades dels participants a les empreses col·laboradores i patrocinadores que constin a la web de l'esdeveniment com a tals per a finalitats comercials. Veure avís legal i política de privadesa.