Background
FLS
 • Facebook FLS
 • Twitter FLS
 • Youtube FLS
 • Instagram FLS

 • Progrés

  Equips inscrits

  33

 • Participants inscrits

  377

 • Repte econòmic global

  25.793€

  Recaptació global assolida

  25.872€

Reglament esportiu AIDS WORLD CYCLING

L’AIDS WORLD CYCLING es regirà segons el present reglament esportiu. Tots els Equips i participants individuals accepten el present reglament en el moment de la seva inscripció.


ARTICLE 1: ORGANITZACIÓ

• La FUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA és el promotor de l’AIDS WORLD CYCLING (AWC) i compta amb la col•laboració de proveïdors externs per a l'organització logística.


ARTICLE 2: DEFINICIÓ DE L’ESDEVENIMENT

• L’AWC és una marató de 12 hores d'indoor cycling distribuïdes en 12 sessions, i té una finalitat solidària. Poden participar-hi persones a nivell individual i equips formats per grups de 3 a 12 membres: els participants individuals podran participar apuntant-se a una, dues o tres sessions per lliure. Els equips, en canvi, tindran al seu càrrec una sola bicicleta que hauran de mantenir en funcionament durant les 12 hores fent relleus, ocupant la bici en les diferents sessions per torns.

• En les 12 hores que dura la prova es realitza un recorregut que consisteix en una ruta virtual per diferents països i regions del món. Les 12 etapes (que corresponen a les 12 sessions) conformen una volta al món simbòlica. Al llarg del recorregut i mitjançant una pantalla, s'aniran aportant als participants els detalls de l'etapa que s'estigui realitzant, tant a nivell tècnic (perfil altimètric, intensitat) com a nivell informatiu (dades geogràfiques curioses o situació del VIH/sida en aquesta regió del món, per exemple).

• Les sessions estaran guiades en tot moment per monitors d'indoor cycling, experts que formen part d'un equip de professionals seleccionats per a l'AWC.


ARTICLE 3: EQUIPS I INSCRIPCIONS INDIVIDUALS

• Serà admesa com a participant tota persona major de 16 anys (o que els compleixi durant el 2016).

• La inscripció es realitza a través de la pàgina web www.aidsworldcycling.com, a l'apartat corresponent. Per formalitzar la inscripció caldrà omplir el formulari on-line amb les dades demanades.

• Les inscripcions estaran obertes fins al dia 11 de novembre de 2016 a les 12h o fins a completar les bicicletes i sessions disponibles.

• Un cop inscrits, tant els equips com els participants individuals disposaran d’un espai on-line propi on podran rebre aportacions que els ajudin a aconseguir el repte econòmic que s'hagin marcat.

•El repte econòmic no es podrà modificar.

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

• Els participants individuals participaran en una, dues o màxim tres sessions, siguin consecutives o no.

• Un cop inscrits, els participants individuals disposaran d’una PÀGINA DE PARTICIPANT que no podrà editar personalment. Per qualsevol canvi, el participant haurà de posar-se en contacte amb la organització i sol•licitar-ho.

INSCRIPCIONS PER EQUIP

•. Els Equips hauran d'estar formats per entre 3 i 12 persones. Un d'ells serà el capità de l'equip: aquesta persona serà l'encarregada de realitzar la inscripció de l'equip i les seves dades no es podran modificar. Cada participant només podrà participar en un sol equip per edició.

• Els Equips hauran de tenir un nom que els identifiqui. L'organització es reserva l'opció de vetar un nom que consideri ofensiu o inadequat.

• Un cop l'Equip estigui donat d'alta, tindrà a la seva disposició la PÀGINA D’EQUIP on-line. Mitjançant un usuari i contrasenya, l'equip podrà accedir a administrar aquesta pàgina (fins al dia 31 d'octubre de 2016) per modificar les dades dels membres inscrits (excepte els del capità), afegir nous membres, i modificar o afegir dades sobre l’equip (fotos, informació, notícies, etc.). L'organització es reserva l'opció de vetar fotos i/o missatges que consideri ofensius o inadequats.


ARTICLE 4: REPTE ECONÒMIC

• El participant haurà d’aconseguir un mínim de 25€ per sessió en què participi. És a dir, 25€ per una sessió, 50€ per dues sessions i 75€ per tres sessions, en concepte de donatiu a favor de la Fundació Lluita contra la Sida, d'acord amb el que estableix el document de termes i condicions per a la participació en l'esdeveniment

• En el cas dels equips, caldrà que assoleixen un import mínim de 300€.de donació per poder participar a l’AWC.


ARTICLE 5: REPTE ESPORTIU

• Es realitzaran un total de 12 sessions impartides per diferents monitors. L'esquelet de cada sessió serà aproximadament el següent:
o 5’ d’escalfament
o 45 d’indoor cycling

o 5’ d’estiraments
o 5’ de transició entre sessions

Les persones que conformen un equip hauran de repartir-se les 12 sessions que composen l'esdeveniment de manera que la bicicleta que se'ls assigni sempre estigui en funcionament, distribuint l'horari com creguin oportú i no existint un màxim de sessions consecutives per un mateix participant. Tot i així, l'organització recomana que cada participant faci un màxim de 3 sessions seguides, descansant seguidament un mínim d'1 sessió abans de tornar a ocupar la bicicleta.

• No es registraran els quilòmetres virtuals efectuats durant la prova, ni a nivell individual ni a nivell d'equip. Els recomptes quilomètrics comunicats per l'organització durant i després de la prova tindran un caràcter únicament orientatiu.


ARTICLE 6: ELEMENTS IDENTIFICATIUS PER ALS PARTICIPANTS

• Per poder accedir a la Sala Barts el dia de la prova, l'organització realitzarà un control d'accés amb la corresponent verificació dels participants i els donarà els elements identificatius corresponents.

• Durant el transcurs de l'esdeveniment, els elements d'identificació subministrats per l'Organització hauran de romandre col•locats en els corresponents llocs indicats per l'Organització.

• Està prohibit cobrir, doblegar, tallar o escriure en els elements identificatius.

• Cada participant és responsable del seu element identificatiu i haurà cuidar-lo, mantenir-lo net i totalment visible, en bon estat i en el lloc indicat.


ARTICLE 7: SEGURETAT I RESPONSABILITATS

• L'organització situarà personal convenientment identificat per vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les seves indicacions.

• Es disposarà de personal sanitari i ambulàncies per intervenir en cas de necessitat i realitzant una assistència bàsica. Només en cas d'accident s'haurà d’alertar el 112.

• L’AWC implica un exercici físic de moderat a intens en funció de les sessions que assumeixi cada membre de l'equip. Cada participant ha de conèixer si el seu estat físic és l'adequat per a participar en l'Esdeveniment. Per això, cada participant ha de consultar a un metge per garantir-ho, així com subministrar-s l'alimentació i hidratació suficients per completar la prova.

• L'Organització es reserva el dret a excloure de l'Esdeveniment a un participant que aparenti no estar en condicions d'iniciar o continuar l’exercici.

• Els participants coneixen les característiques, el nivell de dificultat i les exigències de l'Esdeveniment en què participen i ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de participar en l'Esdeveniment. L'Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants. Els participants eximeixen a l'Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o altres que actuïn al seu favor, així com de les reclamacions o demandes que resultin dels danys que puguin succeir als participants i a les seves pertinences, inclosa la pèrdua de les mateixes en el transcurs de la prova.

• Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que puguin dificultar la seva participació en l'Esdeveniment, exonerant a l'Organització de qualsevol responsabilitat davant de problemes derivats del seu estat de salut.


ARTICLE 8: NORMES GENERALS

• Tots els participants accepten les regles del present reglament i es comprometen a actuar èticament amb la resta de participants i amb l'organització.

• Tots els participants seguiran les instruccions de l'Organització.

• Els participants que no respectin les normes, el reglament i els termes i condicions podran ser retirats de l'Esdeveniment.

• L'organització podrà retirar de la prova a un participant quan consideri que aquest:

o Tingui minvades les seves capacitats físiques, per fatiga o altres motius.
o No disposi del material identificatiu obligatori.
o Les seves condicions no siguin les apropiades per continuar la prova.
o Incompleix el present reglament o els termes i condicions acceptats en el moment de la inscripció.


ARTICLE 9: ABANDONAMENT

• Si un participant vol abandonar la prova, s'ha d'informar a l'organització. Els membres restants de l'Equip poden continuar sempre que ocupin la bicicleta a la sessió o sessions en què estava prevista la participació de la persona que abandona l'AWC.


ARTICLE 10: REGALS, RESULTATS I PREMIS

• Els participants rebran un obsequi o record de la seva participació a l’AWC en el moment de la recollida dels elements identificatius per participar a l’esdeveniment.

• Com que l’AWC és un esdeveniment solidari, el premi que obtindran tots els participants és simbòlic, amb un reconeixement al final de la prova.


ARTICLE 11: RECLAMACIONS

• Qualsevol reclamació d'un Equip o participant haurà de ser formulada per escrit i dirigida a l'atenció de l'organització:
- Durant la prova es farà arribar als responsables de l'organització allà presents i correctament identificats.
- Després de la prova poden dirigir-se a info@aidsworldcycling.com